Live Cams

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door betreding en/of registratie van de website geeft je aan toe te stemmen en in te stemmen met het volgende:

The terms and conditions hereof (the "Agreement" and/or "Terms and Conditions" where relevant) shall govern the relationship between I/you (as Guest and/or Member) and Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg law governed private limited liability company with registered address at 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 171.358 (the "Website Operator") regarding the use of services on www.cams.babydollsdayton.com website. In this agreement 'www.cams.babydollsdayton.com' refers either to the Website Operator or to the www.cams.babydollsdayton.com website as operated by the Website Operator subject to the applicable context.

Definities

 • Lid/klant/abonnee - De bezoeker die zich aanmeldt voor de diensten van de site.
 • Gast - De bezoeker die binnen treedt en/of bezoeken de www.cams.babydollsdayton.com website zonder te registreren aan de diensten van de site.
 • Adult Service Provider (ASP) / Performer/Model - Een fysieke persoon ouder dan 18 (of 21), afhankelijk van het rechtsgebied, die shows, chats of interactie met leden en gasten van de site biedt.
 • Saldo - Op www.cams.babydollsdayton.com kunnen leden door het kopen van pakketten kredieten kopen om zo te betalen voor premium services. Betalingen worden veilig verwerkt door onze paymentprocessors, en de gekochte kredieten zullen overeenkomstig aan het saldo van de ledenaccount toegevoegd worden.
 • Gratis Chat - Een onbevangen optie om middels tekstberichten op het scherm te communiceren met Adult Service Providers.
 • Privéchat - In Privéchat mogen Leden schrijven of zelfs praten (spraakcommunicatie) met ASP in face-to-face, met uitsluiting van de algemene gebruikers.

Ga naar clausule:

 1. Content
 2. Service en garanties
 3. Principes
 4. Abonnees
 5. Vergoedingen, Kredietcompensatie, Restitutie en Onrechtmatig Gedrag.
 6. Verklaringen abonnee
 7. Plichten abonnee
 8. Abonnement Annuleren
 9. Personal Data, Privacy Policy
 10. Functionaliteit en Veiligheid
 11. Spam
 12. Contactpersonen
 13. Diversen:

1ste Clausule: www.cams.babydollsdayton.com - Inhoud

 • www.cams.babydollsdayton.com is een online interactieve website voor volwassenen (inclusief erotische en seksuele inhoud voor naakt en niet-naakt). Daarom is de toegang door minderjarigen verboden. De toegang tot www.cams.babydollsdayton.com wordt niet aanbevolen aan personen die mogelijk gevoelig zijn voor inhoud voor volwassenenamusement, en eventuele uiteindelijke toegang van www.cams.babydollsdayton.com door dergelijke personen is uitsluitend hun verantwoordelijkheid.
 • De adult entertainment aangeboden op de website wordt gemaakt door vrouwelijke en mannelijke personen vanuit de gehele wereld die 18 jaar of ouder zijn. Zij worden doorgaans aangeduid als Adult Service Providers (ASP).
 • De Adult Service Providers (ASP) chatten en voeren voor de camera live webcamshows uit voor abonnees over de gehele wereld die hen hebben geselecteerd op basis van live-streams, afbeeldingen, offline- (teaser) en betaalvideo's.
 • www.cams.babydollsdayton.com biedt ASP's in verschillende categorieën die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Let echter op het volgende:
 • In de categorie Hot Flirt is naaktheid of seksueel provocerend gedrag verboden in gratis chatten. In een privéchat zijn de Modellen echter vrij om te beslissen wat voor soort show ze willen aanbieden.
 • In de categorie Soul Mate en in al zijn subcategorieën, b.v. Danser, Cosplay, enz. Modellen mogen geen seksueel expliciete inhoud leveren of impliceren, of het nu geschreven, afbeeldingen of een live camerafeed is. Ze chatten binnen het onderwerp dat door hun subcategorie wordt gespecificeerd.
 • In alle andere categorieën kunt u tijdens een Privéchat een naakt erotische show aanvragen in overeenstemming met de bereidheid van het gekozen Model.

  Als algemene regel geldt, dat het voor modellen niet toegestaan is ​​om naakte of seksueel expliciete inhoud in het Gratis Chat-gebied te verschaffen.
 • www.cams.babydollsdayton.com maakt op haar pagina's gebruik van de twee meest populaire technologieën die gelden als industrie-standaard om perfecte inhoud afgestemd op persoonlijke voorkeuren en het grootst mogelijke comfort beschikbaar te kunnen bieden. Op www.cams.babydollsdayton.com is de abonnee de koning!

2de Clausule: www.cams.babydollsdayton.com - Diensten en Garanties

 • www.cams.babydollsdayton.com is opgedeeld in specifieke gebieden, welke gratis en betaalbare Adult Entertainment-diensten aanbieden. www.cams.babydollsdayton.com voegt constant nieuwe diensten toe om aan de eisen van haar abonnees tegemoet te komen.
 • Alvorens de beoogde diensten te selecteren, is het balengrijk om de content, prijslijst en betaalmiddelen (creditcard, debetkaarten, online cheques, etc.) te raadplegen die zijn vastgesteld voor dergelijke diensten in uw land. Deze informatie is beschikbaar op de website.
 • De publicatie van afwijkende inhoud op de website betekent niet dat www.cams.babydollsdayton.com de auteur ondersteunt of verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan.
 • www.cams.babydollsdayton.com maakt, voor zover wettelijk toegestaan, geen garanties of verklaringen met betrekking tot de informatie, diensten of producten die worden aangeboden via of in verband met de service. Het gebruik van de service door Abonnees en/of Gasten is op eigen risico.
 • www.cams.babydollsdayton.com streeft ernaar om elke abonnee te allen tijde de best beschikbare inhoud en services te bieden. Het kan echter geen garantie geven van verkoopbaarheid, geschiktheid voor welk doel dan ook, of niet-resultaten van het gebruik van de inhoud in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid of anderszins.
 • Noch www.cams.babydollsdayton.com, noch enige partij betrokken bij het creëren, produceren, leveren van de service of de inhoud is aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, gevolgschade, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit de toegang tot, gebruik van, of interpretatie van, de diensten, producten of informatie geleverd door of via www.cams.babydollsdayton.com, zonder afbreuk te doen aan de onder de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.
 • Een uitdrukkelijke toestemming van de klant (Via e-mail, of chatten modus), zal de www.cams.babydollsdayton.com klantenserviceteam leidt een op afstand beheerde sessie voor toegang tot de computer van de klant om technische problemen vast te stellen of om systeeminformatie om te zoeken naar oorsprong van een fout.

  Met het uitspreken van zijn goedkeuring aan een 'sessie voor extern beheer', de klant verbindt er zich toe en stemt ermee in om rechtsvorderingen op te heffen die hij tegen {SITEDOMAIN wellicht} en haar personeel, met betrekking tot de extern beheerde sessie.

3de Clausule: www.cams.babydollsdayton.com - Principes en Grondbeginselen

 • www.cams.babydollsdayton.com heeft geen enkele intentie om immorele belangen te ondersteunen; daarom zijn strenge regels uiteengezet.
 • Als zijnde Platinum Sponsor Member van de Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) als lid van de Restricted to Adults Association (RTA), evenals van de Internet Content Rating Association (ICRA), wijdt www.cams.babydollsdayton.com zich toe aan de bescherming van minderjarigen.
 • De diensten van www.cams.babydollsdayton.com zijn alleen geschikt bevonden voor personen van 18 jaar of ouder (21 jaar in sommige regio's). Zodoende is er geen seksueel expliciet materiaal binnen handbereik van minderjarigen.
 • Het is evenmin toegestaan aan personen onder de leeftijd van 18 jaar (21 in sommige regio's) om Adult Service Provider (ASP) te zijn. Alle Adult Service Providers (ASP) waren 18 jaar of ouder (21 in sommige regio's) op het moment van opname, zoals blijkt uit bewijzen van leeftijd bewaard door de gegevensbeheerder. Onder geen enkele omstandigheid presenteert www.cams.babydollsdayton.com Adult Service Providers (ASP) als kinderen.
 • Alle Adult Service Providers (ASP) dienen te voldoen aan drie belangrijke eisen:
 • het ondertekenen van een overeenkomst waarbij de echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en de leeftijd worden verklaard;
 • het verstrekken van een gescande kopie van zijn of haar identiteitsbewijs met foto;
 • het verstrekken van een foto van de Adult Service Provider (ASP) waarop deze zijn of haar identiteitsbewijs met foto naast zijn of haar gezicht houdt.
 • De accounts van de Adult Service Providers (ASP) worden onmiddellijk en permanent geschorst als zij de principes van www.cams.babydollsdayton.com schenden.
 • Bij www.cams.babydollsdayton.com wordt een Zero Tolerance-beleid gehandteerd met betrekking tot kinderpornografie (geschreven of visueel). Bij het geringste vermoeden zullen we direct en permanent het desbetreffende account sluiten en de bevoegde authoriteiten contacteren.
 • www.cams.babydollsdayton.com behoudt zich het recht voor om onmiddelijke en permanente schorsing toe te passen indien een schermnaam beledigend is, verwijst naar minderjarigen of bij de geringste verdenking van valsheid in geschrifte.

4ste Clausule: www.cams.babydollsdayton.com - Abonnees

 • Om je als gebruiker te registreren bij www.cams.babydollsdayton.com is het verplicht om ten minste 18 jaar oud te zijn, of in sommige regio's 21 jaar afhankelijk van de plaatselijke regelgeving die van toepassing is voor de gebruiker.
 • Door te registreren op www.cams.babydollsdayton.com en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaat de abonnee hierbij uitdrukkelijk akkoord met de levering van diensten van deze website tijdens de herroepingstermijn en de abonnee erkent uitdrukkelijk dat hij/zij zijn/haar recht op eventuele terugtrekking/annulering recht met betrekking tot de levering van genoemde diensten uitdrukkelijk verliest. De bovenstaande uitdrukkelijke toestemming is verkregen overeenkomstig de richtlijn inzake consumentenrechten (2011/83/EG) vanaf 25 oktober 2011, omgezet in Luxemburg door de wet van 2 April 2014.
 • Door zich te registreren op www.cams.babydollsdayton.com en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaan abonnees ermee akkoord om de kosten van verdediging te betalen en www.cams.babydollsdayton.com, evenals haar functionarissen, directeuren, filialen, advocaten, aandeelhouders, managers, leden, agenten en medewerkers van alle mogelijke claims, verliezen, aansprakelijkheden of uitgaven te vrijwaarden (inclusief redelijke honoraria van advocaten) aangebracht door derden die voortvloeien uit of verband houden met hun gedrag, uitspraken of acties, alsmede schending van enige voorwaarde of belofte hierin opgenomen en onrechtmatig handelen in het kader van deze overeenkomst.
 • In het geval van onrechtmatig gedrag of schending van deze Overeenkomst door de abonnee, kan www.cams.babydollsdayton.com zonder voorafgaande kennisgeving diens ledenaccount beëindigen, en/of alles wat hiermee verband houdt. www.cams.babydollsdayton.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke beëindiging, noch voor enige kredietcompensatie of restitutie.
 • De onderhavige overeenkomst hebben rechtswerking met ingang van de datum wanneer de gast treedt www.cams.babydollsdayton.com en/of de abonnee registreert op www.cams.babydollsdayton.com en deze overeenkomst accepteert en blijft van kracht totdat deze volledig in overeenstemming met de voorwaarden naar behoren door beide partijen worden beëindigd en voorwaarden uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst.

5ste Clausule: www.cams.babydollsdayton.com – Vergoedingen, Kredietcompensatie, Terugbetaling en Onrechtmatig Gedrag

 • De abonnees hebben de mogelijkheid om kredietpakketten aan te kopen en te besteden in de beschikbare gebieden van Adult Entertainment; daarom dient door de abonnee voorafgaand de selectie van diensten te worden geraadpleegd met betrekking tot de betreffende content, evenals de prijslijst en betaalmethoden beschikbaar op de website.
 • Een tekstchat met de geklede Adult Service Providers (ASP) is gratis, maar als een abonnee toegang wenst tot de service met volledige opties (inclusief uitgeklede Adult Service Providers - ASP en privéshow), moet hij/zij op de knop "Een Privéshow met deze Performer" klikken en vanaf dat punt verblijft diegene in de video-chatroom met de Adult Service Provider (ASP) en wordt er geschakeld naar een privé-modus waarbij per minuut het gekochte krediet wordt gebruikt.
 • Abonnees kunnen gebruik maken van de optie SnelKopen gedurende privéshows met Adult Service Providers (ASP). Het gebruik van deze optie stelt abonnees in staat om direct en handmatig hun saldo aan te vullen met het gekozen pakket gedurende de show.
 • Abonnees kunnen de SmartBuy-functie ook gebruiken om te genieten van privéshows zonder onderbreking. De functie kan het systeem automatisch worden opgeladen van een abonnee zijn creditsaldo wanneer het rekeningsaldo 7 credits onderschrijft. Standaard koopt de SmartBuy een 27.99-pakket, maar het lid heeft de optie om het aankoopbedrag van de SmartBuy te veranderen.
 • Abonnees worden telkens geïnformeerd over de bedoelde auto-aankoop wanneer het optreedt, via een automatische e-mailbericht en kunnen deze functie onder hun accountinstellingen uitschakelen.
 • Als een transactie is geweigerd door de bank, zal de SmartBuy mogelijkheid automatisch worden gedeactiveerd. Nadat het lid een succesvolle aankoop maakt, zal de Smartbuy mogelijkheid opnieuw worden geactiveerd.
 • Het gebruik van een van de genoemde opties zal in rekening gebracht worden naast de door de abonnees standaard ingestelde betaalmethode.
 • De facturering van een bepaalde rekening (de actuele prijs te betalen voor krediet-pakketten) is afhankelijk van de fysieke locatie waar de account is aangemaakt. Houdt u er rekening mee dat www.cams.babydollsdayton.com zich het recht voorbehoudt om de prijzen af te ronden en daarvoor dus gerechtigd is om afronding toe te passen.
 • In geval van problemen, vragen of opmerkingen met betrekking tot uw transacties zal Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. in staat zijn om u te helpen. Ook wanneer het transacties van verschillende payment providers betreft zal zij contact opnemen met de provider in kwestie. Voor factuurgegevens en ondersteuning dienen de volgende contactgegevens te worden gebruikt: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg; of stuur per e-mail via help@dditservices.com. Cams Babydollsdayton.com slaat geen transactiegegevens op, noch heeft zij hier toegang toe.
 • Voor informatie omtrent bankkosten, dient elke abonnee rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar bank.
 • www.cams.babydollsdayton.com kan en zal geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele problemen die zich buiten www.cams.babydollsdayton.com voortdoen.
 • Elke klacht dient te worden ingediend binnen 24 uur nadat de gebeurtenis waaraan deze refereert zich heeft voortgedaan bij de Klanten Service van www.cams.babydollsdayton.com. Gezien de complexiteit en bijzonderheden van de procedure om de gerechtigheid te bepalen van ingediende klachten na de eerdergenoemde periode van 24 uur, zullen deze alleen worden erkend in gevallen van overmacht.
 • De www.cams.babydollsdayton.com - Klantenservice kan, indien het nodig wordt geacht, voorzichtig rapporten en andere beschikbare gegevens onderzoeken, indien daar enige aanleiding toe is.
 • Overeenkomstig met de panden van de abonnee uitdrukkelijke opheffing van terugtrekking/annulering recht overeenkomstig clausule 4.2 bij de huidige overeenkomst, zal geen restitutie of annulering verzoek worden aanvaard in het geval dat de abonnee is begonnen met consumeren van de gekochte krediet-pakketten. Sommige restituties zijn echter mogelijk onder de voorwaarden uiteengezet in de volgende clausules.
 • www.cams.babydollsdayton.com zal alleen credits compenseren/terugbetalen voor het bedrag dat proportioneel is bepaald in overeenstemming met de betaalde prijs en het effectief gerapporteerde probleem wanneer een krediet verloren gaat als gevolg van disfunctioneren van www.cams.babydollsdayton.com of een Adult Service Provider (ASP) in de "Naakt alleen" een deel van de site weigert volledig en expliciet erotische inhoud te verstrekken. In het geval er enige erotische inhoud wordt geleverd, zal www.cams.babydollsdayton.com de situatie beoordelen en beslissen of de claim van de klant gegrond is en of er compensatie/terugbetaling van tegoeden verschuldigd is. Modellen in de categorie Hot Flirt zijn vrij om de snelheid van erotische inhoud in privéshows te kiezen. Ze mogen echter geen nepbeloften doen, die ze uiteindelijk niet zullen nakomen. Modellen van deze categorie zijn niet verplicht om erotische inhoud aan te bieden, maar tijdens privéshows zijn ze toegestaan ​​als ze het ermee eens zijn.

  Onderworpen aan de Algemene Voorwaarden hiervan, wordt elke Abonnee erop gewezen dat wanneer hij/zij wordt beschouwd als het eerste lid (zoals de term zoals hieronder gedefinieerd), het wordt aanbevolen dat hij/zij een specifiek verzoek aan een Adult Service Provider ("ASP") vanaf het begin van de privéchat aangeeft en/of herhaalt in het geval dat de privé show is niet in overeenstemming met zijn/haar verwachtingen, geef ook de ASP voldoende tijd om aan een dergelijk verzoek te voldoen. De verdiensten van de verzoeken om terugbetaling van de Abonnee op basis van niet-vervulde verzoeken worden niet in overweging genomen als de Abonnee (als Eerste Lid, zoals hieronder gedefinieerd) de bovenstaande aanbeveling niet opvolgt.

  De abonnee(s) moet(en) verder begrijpen en accepteren dat bij deelname aan een reeds lopende privéshow geïnitieerd door een andere abonnee (de laatste wordt het "eerste lid" genoemd), de abonnee(s) die zich aansluit bij dergelijke voorstelling (de "volgende lid (leden)") wordt/worden beschouwd als passieve deelnemer(s) voor zover de dienstverlener(s)/Model(len) alleen verplicht is/zijn om de verzoeken van het Eerste Lid te volgen. Als gevolg hiervan en in dergelijke gevallen hebben de Volgende Leden geen recht op enige compensatie of restitutie van de betaling, met uitzondering van een storing van www.cams.babydollsdayton.com die naar behoren kan worden aangetoond door de Volgende Leden.

  Naast de Privéchat kunnen de Abonnees ook contact opnemen met de Adult Service Providers ("ASP") via offline chatberichten of, als de ASP beschikbaar is, via een video-/spraakoproep. Houd er rekening mee dat abonnees geen specifieke verzoeken aan een ASP mogen doen via een video-/spraakoproep.
 • Due to the payment system applied by www.cams.babydollsdayton.com and third-party payment processors and provided that cash refund conditions are met, cash refunds shall only apply for the same amount as that originally paid upon a certain credits package purchase provided that the related credits balance has not been used or spent, even partially. As a result, no partial cash refund of credit packages bought is ever possible. This therefore means that whenever a credits package balance is partially used (including credit rewards), a refund may only take place in the form of credits (and not cash) up to existing prior credits balance, subject to eligibility conditions. Eligible cash refunds, will be processed using the same payment method applied to the credits package originally purchased and for which the refund is requested. As a result of a cash refund, the corresponding amount of credits will then be deducted from your account's balance. You shall remain aware that certain payment methods do not allow any refund due to underlying technical restrictions pertaining to their use.
 • Amounts spent on related services, such as VIP show tickets, Buy My Content and/or Surprise, Sneak Peek, Messenger and/or offline/private messages, Video/Voice Calls are not subject to refund/compensation.
 • Niettegenstaande het voorgaande, www.cams.babydollsdayton.com is niet aansprakelijk voor eventuele lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van elke gast/abonnee, of voor elk verzuim van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in verrichting of transmissie, communicatielijn mislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging van of het gebruik van records, of onder contract of onrechtmatige daad theorie of onder een andere oorzaak van actie, voor een bedrag boven het bedrag dat betaald door de abonnee naar www.cams.babydollsdayton.com.
 • Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal www.cams.babydollsdayton.com of een van aan haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen aansprakelijk worden gestelt voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, evenals schade welke voortvloeit uit het gebruik, of het onvermogen om de service te gebruiken, onverminderd in de onderhavige clausule.
 • De website en al zijn functies moeten te allen tijde worden gebruikt in overeenstemming met het doel en het beoogde gebruik. Oneerlijk gedrag, acties, manoeuvres van welke aard dan ook, inclusief poging (en), met speciale aandacht voor het omzeilen van toepasselijke regels (schriftelijk of impliciet), kunnen leiden tot de onmiddellijke opschorting of beëindiging van het account van het Lid. Houd er rekening mee dat de Website Operator het recht heeft om dienovereenkomstig te handelen op basis van conclusies uit indirecte of feitelijke informatie die hem ter kennis wordt gebracht, hetzij via website monitoring of op een andere manier die binnen de reikwijdte van de wettigheid valt. Merk met name op dat het aanmaken van meerdere accounts door dezelfde gebruiker om door te gaan met meerdere stemmen en de resultaten van de Models AWARDS-game oneerlijk te wijzigen (of proberen te doen) in de bovengenoemde categorie valt en kan resulteren in de beëindiging van uw Leden Accounts met www.cams.babydollsdayton.com. Gevallen van oneerlijk of frauduleus gedrag met betrekking tot online transacties worden als een hoge prioriteit beschouwd. Dergelijke gevallen kunnen worden uitbesteed aan toegewijde en gerenommeerde dienstverleners, in het kader van de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming.
 • De abonnee aanvaardt dat in geval van een frauduleuze transactie www.cams.babydollsdayton.com het recht heeft om alle beschikbare informatie waarover zij beschikt te gebruiken bij iedere vorm van gerechtelijke procedure. Inclusief, en zonder aanspraak op volledigheid, browsergeschiedenis, IP- en e-mailadressen en iedere andere traceerbare activiteit. Gedurende dergelijke juridische procedures kan www.cams.babydollsdayton.com andere professionele onderzoekspartijen inschakelen en bepaalde informatie delen om zo aan haar wettelijke vereisten te voldoen, haar rechten te verdedigen en de belangen van haar klanten te vertegenwoordigen. De Abonnee blijft verantwoordelijk voor de onderzoeks- of invorderingskosten die verband houden met de frauduleuze transactie.
 • www.cams.babydollsdayton.com vereist volledige medewerking naar legale autoriteiten die onderzoek doen naar frauduleuze transacties en andere zaken die vallen onder de wet en daarop inspelende regels en zaken binnen het gerechtshof. Daarom mogen abonnees alleen hun eigen betaalmethode op onze websites gebruiken.
 • Houdt u er rekening mee dat www.cams.babydollsdayton.com zich het recht voorbehoudt om betalingen die gelden als compensatie/vergoeding af te ronden, en daarom, www.cams.babydollsdayton.com het recht heeft om deze afronding toe te passen.
 • Als een nieuwe gebruiker een voorwaarde is voor het ontvangen van beloningen, wordt een nieuwe accountregistratie op www.cams.babydollsdayton.com niet als een nieuwe gebruiker beschouwd. Bonus/gratis credits zijn slechts één keer beschikbaar voor nieuwe aankopen van gebruikers voor het eerst op slechts een van de websites die worden beheerd door DuoDecad IT Services Luxembourg S.a r.l. Credits of andere beloningen zijn niet beschikbaar bij CCBill en telefoon aankopen. Beloningen maken deel uit van het gekochte Credit pakket en daarom zijn terugbetalingen NIET mogelijk na besteding/gebruik op onze website.
 • Houd er rekening mee dat als een eenmalige promotie-aanbieding wordt geadverteerd op een credit pakket, deze promotie slechts één keer van toepassing is per bestaande of nieuwe gebruiker, indien van toepassing, ongeacht het aantal geregistreerde accounts (bestaande en/of nieuw gecreëerde) een dergelijke gebruiker kan en/of ongeacht andere omzeil methoden die hij/zij mogelijk gebruikt. Anders wordt de aankoop verwerkt zonder de korting en wordt het aantal behaalde credits beperkt tot het equivalent zonder de promotie. Houd er ook rekening mee dat gekochte credits met korting, noch credits van accounts met promocredits kunnen worden overgedragen naar een andere Gebruikers- of Ledenaccount.Niettegenstaande iets anders hiertegen, moet worden benadrukt dat promotie(s) en gerelateerde promotie credits niet van toepassing/beschikbaar zijn voor gebruiker(s) met behulp van een van de volgende betaalmethoden: Betaal per telefoon, Betaal met een Cadeaukaart, Bitcoin/Litecoin, Altcoins en Paysafecard, of aan die Leden die hun betalingen kiezen of accepteren om door CCBill te worden verwerkt.Houd er ook rekening mee dat tijdens elke promotie(s) de creditpakketten die 157.99 -credits overschrijden dezelfde voordelen en/of extra credits (in voorkomend geval) hebben als het 157.99 -creditpakket.
 • New subscribers may validate their credit card with a minor transaction for which they are entitled to 9.99 promotional credits and 10 Free Peeks. The amount of the validation transaction will be immediately refunded to the credit card holder. The aforementioned promotional credits and Free Peeks are not available for those users who already have a membership on LiveJasmin.com or any other website operated by Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. Please note that all Free Peeks expire in 168 hours from the time of the most recent Free Peek receipt.
 • Alle valuta en transactiegerelateerde kosten zijn inbegrepen bij de getoonde prijs van de creditpakketten. www.cams.babydollsdayton.com behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen als gevolg van fluctuaties van wisselkoersen.
 • Houd er rekening mee dat de onrechtmatige uitoefening van de creditcard en/of e-mail adres validatie tot de beëindiging van deze overeenkomst door de exploitant van de website met de gebruiker kan leiden.
 • Pursuant to the rules of the Club Elite program as defined on a separate page in the Subscriber’s account, Subscribers receive Club Elite level points only after they spend credits. Credit spending subject to refund or chargeback shall not increase the Club Elite level points. There is a daily drop of Club Elite level points set for each rank differently. Such drop occurs every day, regardless of your activity on the website. Please note that the level points cannot be transferred or shared between Subscriber accounts, regardless of the two accounts belonging to the same person. With the closure of the Subscriber account, all Club Elite level points will be lost and cannot be recovered. Please contact the Customer Service Team if you do not wish to participate in the Club Elite program. By the sole acceptance of this Agreement the Subscribers acknowledge and agree that they have read and understood the rules and regulations of the Club Elite program.
 • Each Member participates in the Club Elite program by registering on www.cams.babydollsdayton.com. In the scope of the Club Elite program, Members receive level points based on their credit spend in a given month. The more level points they have the better Club Elite rank they achieve, so a simple Member can become a Casanova (Rank VI. – see it here www.cams.babydollsdayton.com/nl/club-elite). There is a multiplier rendered to each rank that helps the Members collect more Club Elite level points.
 • Het lid verdient een hogere rang als hij/zij het benodigde aantal niveaupunten binnen een kalendermaand verzamelt. Deze nieuw behaalde rang zal worden bewaard tot het einde van de volgende kalendermaand. Alleen dat gedeelte van de niveaupunten dat de drempelwaarde voor de nieuw bereikte rang overschrijdt, wordt overgedragen naar de volgende kalendermaand. Alle andere niveaupunten worden gereset en verloren op de eerste dag van de nieuwe kalendermaand. Houd er rekening mee dat de niveau-punten elke dag dalen, ongeacht uw dagelijkse activiteit, en het volume van een dergelijke daling wordt voor elke rang anders ingesteld.
 • Members can go to Settings to make adjustments at any time if they want to share their Club Elite ranks with other Members or with the Performers. Any Member can terminate his/her participation in the Club Elite program by sending such request to the Customer Service Team.
 • Door voor een video of een album op de Performers-pagina te betalen, is zo'n inhoud 90 dagen zichtbaar voor u. Houd er rekening mee dat zelfs binnen die 90 dagen de Performer het recht heeft om de inhoud op elk moment te wijzigen. Als het Performers-account om welke reden dan ook wordt beëindigd, is zijn inhoud niet meer beschikbaar op www.cams.babydollsdayton.com.
 • Het Lid dat de meeste credits spendeert aan een Performer in free chat door Verrassingen vanaf de laatste reset-tijd, krijgt de titel "Koning van de Kamer" gedurende 24 uur, tenzij een ander meer Verrassingen geeft in dezelfde chatroom in dezelfde tijdsperiode. De titel "Koning van de Kamer" heeft geen andere voordelen of voordelen en is alleen van toepassing op gratis chats.

6ste Clause: www.cams.babydollsdayton.com - Subscriber's and/or Guest's Declarations

 • Ik ben volledig bewust dat www.cams.babydollsdayton.com Adult entertainment inhoud aan haar gasten/abonnees verzendt.
 • Ik ben er me volledig van bewust dat het bekijken van adult content alleen is toegestaan voor toeschouwers van 18 jaar of ouder, of 21 jaar in bepaalde regio's.
 • I expressly declare that, on the present date, I have reached the necessary age to view adult content in accordance to my local regulations. I declare that I have full legal capacity and mental capacity to enter freely into the present Agreement and to use/view related services without restriction. I declare that I shall not use the present services if my capacity may be altered for any reason.
 • I currently reside in the country which I truthfully and accurately indicated in the form provided to register into www.cams.babydollsdayton.com and undertake the duty to immediately inform, within 24 hours, of any change of residence by sending an email to help@dditservices.com.
 • Ik erken dat de hierboven vermelde plicht alleen naar behoren uitgevoerd wordt geacht op het moment dat www.cams.babydollsdayton.com een bevestiging verstuurt dat de hierboven genoemde veranderingen goed zijn ontvangen.
 • Ik ben volledig en uitsluitend aansprakelijk voor enige valse verklaringen omtrent mijn verblijf en voor het niet informeren van www.cams.babydollsdayton.com van enige verandering in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden.
 • Voorts verklaar ik dat ik me bewust ben van mijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, en dus onder alle omstandigheden zal handelen, in overeenstemming met de morale waarden van mijn lokale gemeenschap en de plaatselijke regelgeving.
 • Ik ben ervan overtuigd dat ik, als volwassene, het onvervreemdbare recht bezit tot het bekijken of lezen van welke content ik dan ook wenselijk acht.
 • Het lezen of bekijken van de content op de webite maakt op geen enkele manier inbreuk op de normen en waarden, noch de wetgeving in mijn buurt, dorp, stad, provincie, staat of land.
 • Ik ben er me volledig van bewust dat alle content en materialen verschaft op on www.cams.babydollsdayton.com, inclusief maar niet beperkt tot de live camera-streams, beelden, afbeeldingen, toepassingen en teksten beschermd worden door de toepasselijke wetgeving, en alle rechten voorbehouden zijn. Zodoende mogen zij alleen worden gebruikt voor mijn eigen exlusieve persoonlijke doeleinden.
 • Ik ben me volledig bewust van en gaat ermee akkoord dat www.cams.babydollsdayton.com haar volledige medewerking verleent aan wettelijke autoriteiten die onderzoek verrichten naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en eveneens reageert op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.
 • Ik erken dat www.cams.babydollsdayton.com en diens aanverwanten niet verantwoordelijk kunnen gehouden voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit frauduleuze toegang tot, of het gebruik van deze website en/of hierin opgenomen materiaal.
 • I also acknowledge that www.cams.babydollsdayton.com or any of its related, affiliated companies cannot be held responsible for any damages or losses originating from any contact with Adult Service Providers (ASP).
 • Ik begrijp en accepteer dat www.cams.babydollsdayton.com en/of de aan haar verbonden, gelieerde ondernemingen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade die het gevolg zijn van een valse onthullingen die zich kunnen voordoen, schending van de rechten van de abonnees, prostitutie, pedofilie, kinderporno, illegaal misbruik, uitbuiting of het verkeer van vrouwen en/of kinderen.
 • I agree and acknowledge that intellectual property rights (including but not limited to right to use, adapt, translate, etc.) to any content (e.g. chat messages, pictures, videos, etc.) created, published or otherwise made public by me on www.cams.babydollsdayton.com will belong to www.cams.babydollsdayton.com.
 • Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk de www.cams.babydollsdayton.com-diensten niet te gebruiken om inhoud en/of producten te promoten die toebehoren aan concurrenten van de Website Operator. Elke poging om de merknamen en /of handelsmerken van concurrenten en/of enige andere verwijzing naar www.cams.babydollsdayton.com concurrenten te gebruiken, inclusief spelfouten daarvan, zal worden beschouwd als oneerlijke handels- en marketingpraktijken en zal worden vervolgd voor in de ruimste mate toegestaan door de wet. Ik erken en stem ermee in dat de schending van deze clausule de onmiddellijke beëindiging van mijn account kan impliceren.
 • I expressly authorize www.cams.babydollsdayton.com to monitor and record my online activities on the website limited to messages in private chats, comprising my requests for www.cams.babydollsdayton.com services, e-mails and/or votes and/or surprises sent/given to Adult Service Providers and similar.
 • Ik erkent en aanvaardt dat enig materiaal opgenomen of enig origineel werk in het kader van deze overeenkomst en / of bij gebruik van www.cams.babydollsdayton.com diensten (en alle rechten daarop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht) behoort tot en is het enige en exclusieve eigendom van zijn www.cams.babydollsdayton.com.
 • Ik doe hierbij expliciet afstand van alle rechten en verklaar elke claim in te trekken dat het gebruik door www.cams.babydollsdayton.com een van mijn rechten schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot morele rechten, privacyrechten, rechten op publiciteit, eigendomsrechten of andere rechten, en/of credits voor het materiaal of voor daaruit voortgekomen ideeën.
 • Ik verklaar en erken dat ik niet namens een rechtspersoon handel, maar als individuele consument en in geen geval de aankoop van diensten onder deze Overeenkomst als onderdeel van mijn professionele activiteiten kunnen worden beschouwd.

7ste Clause: www.cams.babydollsdayton.com - Subscriber's and/or Guest's Duties

 • Ik stem ermee in geen content of materialen van www.cams.babydollsdayton.com te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, verzenden en/of beschikbaar stellen aan het publiek, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van www.cams.babydollsdayton.com.
 • Ik ben volledig aansprakelijk voor eventuele valse informatieverstrekking en verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit het bekijken, lezen, of downloaden van materiaal en beelden op deze website.
 • Ik zal nooit minderjarigen blootstellen aan de inhoud van de website en zal alle mogelijke voorzorgen nemen om elk type van tentoonstelling of toegang van minderjarigen op de website te voorkomen, namelijk door bijvoorbeeld de website niet in hun lijst van favoriete websites op te nemen. Ik ben als enige verantwoordelijk indien een minderjarige via mijn account of door het gebruik van mijn creditcard-gegevens toegang heeft tot www.cams.babydollsdayton.com.
 • Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid van mijn account en wachtwoord.
 • Ik zal geen persoonlijke informatie doorgeven, noch escort-diensten of prostitutie te verstrekken of te ondersteunen.
 • I will not arrange personal appointments with any Adult Service Provider (ASP), since it is prohibited, and will not exchange my telephone number with an Adult Service Provider or in any other way try to have any physical contact with an Adult Service Provider (ASP). In any event, I acknowledge that www.cams.babydollsdayton.com would not be liable should by breaching these Terms & Conditions I would try to have a physical contact with an Adult Services Provider/Subscriber. I am aware that in case it is proven that I arranged personal appointments with an ASP or attempted to do so, I can be banned from the Website and my account will be closed without any right of compensation.
 • I will not use obscene words, threaten or quarrel with, or violate the rights of visitors, Adult Service Providers (ASP), www.cams.babydollsdayton.com support persons or management of the website, since it is prohibited.
 • Text content sent or forwarded and the chosen user name will not be offensive, will not suggest pedophilia, adolescence, bestiality or zoophilia, or refer to elimination or consumption of any bodily waste. In addition, the username that you choose when registering on the website shall never contain any personal information about you (such as your real name) or information that may allow another person to connect it to your real identity (such as your public username you use for social platforms, like Facebook, Twitter, etc.). In case you decide to choose a username which can lead to your identification, please note that you are fully responsible for such action and that we cannot be held responsible of any identification another user of our site can make).
 • Ik zal geen opmerkingen maken en gebruikersnamen gebruiken die tegen goede smaak ingaan, een schending van de wet suggereren of misleidend zijn voor anderen.
 • I will inform, immediately, www.cams.babydollsdayton.com of any unlawful conduct of the Adult Service Providers (ASP), as well as of any unlawful use of trademarks, brands and/or registered music.

8ste Clausule: www.cams.babydollsdayton.com - Abonnement Annulering

 • De abonnees hebben de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van de diensten van www.cams.babydollsdayton.com.
 • Als u uw abonnement wilt opzeggen en uw account wilt sluiten, selecteert u 'Vergeet mijn gegevens' onder de 'Privacy-instellingen' van uw account. Na de bevestiging van uw beslissing, verandert uw Abonnee-status in "Geannuleerd" en zullen wij uw persoonlijke informatie die in ons systeem is opgeslagen wissen, behalve zoals vereist door toepasselijke wetgeving, onze legitieme zakelijke belangen of elk ander toegestaan doel zoals uitgelegd in onze Privacybeleid.
 • www.cams.babydollsdayton.com reserves a right to suspend or cancel any subscription in case of breach of any term of this Agreement or any unlawful conduct of the Subscriber in the framework of this Agreement and to contact any relevant authorities, including but not limited to initiating any criminal complaint and contacting state prosecutor.

9ste Clausule: www.cams.babydollsdayton.com - Persoonlijke Gegevens en Privacybeleid

 • When you navigate on our website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read carefully our Privacy Policy carefully, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • Als Lid heb ik geen valse informatie en/of documenten verstrekt aan www.cams.babydollsdayton.com. Daarom erken ik dat www.cams.babydollsdayton.com het recht heeft om, onmiddellijk en eenzijdig, de huidige overeenkomst te beëindigen bij de geringste verdenking van vervalsing.
 • www.cams.babydollsdayton.com's system meets the security standards of PCI DSS, a standard set by Visa/MasterCard laying down stringent requirements.
 • De toegang van www.cams.babydollsdayton.com werknemers tot persoonlijke gegevens van abonnees van www.cams.babydollsdayton.com is beperkt en ze zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen. De werknemers van www.cams.babydollsdayton.com kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder de beëindiging van hun contracten en in ernstige gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging als ze niet aan deze strikte verplichtingen voldoen.

10ste Clausule: www.cams.babydollsdayton.com - Functionaliteit en Veiligheid

 • www.cams.babydollsdayton.com is een website is die gebaseerd is op Flash-technologie, die gebruikmaakt van de zogenaamde “Shared-Object”-technologie om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • www.cams.babydollsdayton.com raadt de abonnees aan om 'Cookies' in hun browsers in te schakelen om de volledige functionaliteit te waarborgen. Controleer alstublieft ons Cookiesbeleid, als u meer wilt weten.
 • Het www.cams.babydollsdayton.com Support Team controleerd 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle beschikbare camera-feeds op de website.
 • Door zijn nauwkeurige, unieke vormgeving heeft de website nog nooit enige serieuze beveiligingsinbreuk gehad.
 • www.cams.babydollsdayton.com is a Scam-Free Zone

11ste Clausule: www.cams.babydollsdayton.com - Spam (Ongewenste mail)

 • www.cams.babydollsdayton.com stuurt geen spam-berichten, zal deze niet tolereren, en distantieert zich van alle acties in verband met spam.
 • Het volgende wordt beschouwd als spam:
 • Het manipuleren van berichten, zoals e-mail-kopteksten, verstuurd naar of door www.cams.babydollsdayton.com computersystemen op zodanige manier dat het abonnees van www.cams.babydollsdayton.com kan misleiden.
 • Het versturen van een e-mail via de mail servers van een derde partij, zonder de toestemming van deze derde partij.
 • Het versturen, zich voordoen als of veroorzaken dat er foute, misleidende informatie wordt verzonden welke tegen de zakelijke belangen van www.cams.babydollsdayton.com ingaat.
 • Het gebruikmaken of laten gebruikmaken van www.cams.babydollsdayton.com computersystemen om zodoende een overdracht van ongevraagd of onbevoegd materiaal mogelijk te maken. Dit omhelst ook promotiematerialen, URL’s of enige andere vorm van ongeautoriseerd verzoek dat je zou kunnen uploaden, publiceren, e-mailen, overbrengen of anderszins beschikbaar maakt, in welke vorm dan ook.
 • Het meerdere keren uploaden, posten, e-mailen of verzenden van hetzelfde bericht, URL, of post.
 • Het onderbreken van het normale verloop van een gesprek door het plaatsen van meerdere snel achter elkaar opeenvolgende berichten, meermaals, gebruik van alleen hoofdletters of anderszins handelen op een wijze die een negatieve uitwerking heeft op de mogelijkheid voor andere gebruikers om deel te nemen in real-time uitwisselingen.
 • Het versturen van Spam over het systeem van www.cams.babydollsdayton.com of het storen van diens abonnees is een schending van de Algemene Voorwaarden van de site.
 • www.cams.babydollsdayton.com stelt alles in het werk om haar abonnees te beschermen tegen de schadelijke effecten van spam (het versturen van ongewenste mail).
 • Het gebruik van alle juridische procedures wordt overwogen in het geval dat spam een verlies toebrengt aan www.cams.babydollsdayton.com.
 • Niettegenstaande het bovenstaande kan www.cams.babydollsdayton.com met toestemming van de abonnee, onder de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst, promotionele e-mails sturen over haar eigen websites en gerelateerde partner-websites en iedere e-mail biedt de optie om zich van de nieuwsbrief uit te schrijven.
 • Geregistreerde abonnees kunnen af ​​en toe nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot www.cams.babydollsdayton.com. De berichten verzonden naar abonnees zijn transactionele of relatie-berichten. Het aan- en afmelden van deze nieuwsbrieven kan worden gedaan door middel van een enkele klik. Deze promotionele berichten worden alleen verzonden als de Abonnee toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke promotionele marketingdiensten.
 • In het geval dat abonnees spam willen melden, wordt aangeraden de functie “Bericht aan Support” in “Mijn Account” te gebruiken of een e-mail te sturen naar naar support@livecamhelp.com. Het www.cams.babydollsdayton.com Support Team zal alle meldingen zo spoedig mogelijk onderzoeken.

12ste Clausule: www.cams.babydollsdayton.com - Contactgegevens

 • De afdeling Klanten Service kan gecontacteerd worden van:
 • Online Support Chat;
 • “Bericht aan Support” functie binnen de accounts van de abonnees;
 • Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@dditservices.com.
 • Sending of a letter to:
  44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

13ste Clausule: www.cams.babydollsdayton.com - Diversen

 • Deze overeenkomst een uiteenzetting van de volledige overeenstemming tussen de gasten/abonnees en www.cams.babydollsdayton.com met betrekking tot haar onderwerp en vervangt alle voorafgaande begrip of overeenkomsten, geschreven of mondelinge.
 • Tenzij in strijd met de wet of anders vermeld, blijft iedere bepaling van deze overeenkomst onverminderd van kracht.
 • Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank van competente jurisdictie, is het niet van invloed op de afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze overeenkomst.
 • De heersende partij in een rechtzaak om de voorwaarden af te dwingen heeft het recht om redelijke honoraria van zijn/haar advocaten terug te vorderen.
 • Als www.cams.babydollsdayton.com veranderingen aanbrengt in de voorwaarden van deze overeenkomst, zal www.cams.babydollsdayton.com een bijgewerkte reeks voorwaarden op de website plaatsen en/of zal een kennisgeving van veranderingen plaatsen en/of een e-mailnotificatie van de veranderingen versturen aan haar abonnees voorafgaand aan de implementatie van van de veranderingen.
 • Als een wijziging onacceptabel voor u is, dient u te stoppen met het gebruik van de www.cams.babydollsdayton.com-website en haar diensten en kunt u uw abonnement (indien u deze heeft) beëindigen. Als u het gebruik van de www.cams.babydollsdayton.com-website en haar diensten niet stopzet, wordt u onomstotelijk geacht de wijziging te hebben aanvaard.
 • Voor juridische uitspraken, wettelijke verklaringen van www.cams.babydollsdayton.com, inclusief de huidige overeenkomst is alleen de Engels versie bindend. www.cams.babydollsdayton.com aanvaardt geen juridische claims of andere klachten door misverstanden als gevolg van een verkeerde vertaling.
 • Deze overeenkomst en de betrekkingen tussen www.cams.babydollsdayton.com uit de daaruit voortvloeiende en de gasten/abonnees zal worden beheerst door het recht van Groot-Hertogdom Luxemburg.
 • Elke betwisting tussen www.cams.babydollsdayton.com en de gasten/abonnees zal worden verrekend vriendschappelijk en alleen wanneer deze oplossing niet efficiënt is, bevoegd voor de geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen de rechtbanken van de stad Luxemburg te pas komen.